Praktijk de Viersprong

Wat is

Psychodiagnostiek

en bij wie kan u hiermee terecht?

Bij vragen of voor aanmeldingen, neem contact op met
Barbara Baeté (0486 42 02 37 - barbara@praktijkdeviersprong.be) of
Delphine Vincke (0472 68 92 10 - delphine@praktijkdeviersprong.be)

U kan in Groepspraktijk De Viersprong ook terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. Wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde en genormeerde (neuropsychologische) testen en vragenlijsten. Wij werken vanuit een holistische visie waarbij we de persoon in zijn geheel bekijken en alle facetten in rekening proberen te brengen. Wij trachten steeds een sterkte-zwakte profiel op te maken bij het kaart brengen van bijv. de cognitieve mogelijkheden (intelligentie), aandachtsmogelijkheden en andere executieve functies zoals geheugen, planning en organiseren, cognitieve flexibiliteit, responsinhibitie, centrale coherentie, enzovoort.

U kan bij ons terecht voor een screeningsonderzoek naar autismespectrumstoornissen. Voor differentiaaldiagnostiek naar ASS en een eventuele diagnosestelling verwijzen wij u graag door naar gespecialiseerde centra en kinderpsychiater.

Een onderzoek kan zowel op doorverwijzing (van een arts, CLB, school, logopedist, …) als op eigen initiatief. Elk onderzoek gebeurt op maat van de individuele vraag en in overleg met de cliënt en/of verwijzer.

Afhankelijk van de vraagstelling kan een diagnostisch onderzoek één tot meerdere sessies in beslag nemen. Een enkelvoudig gestandaardiseerd intelligentieonderzoek vindt steeds plaats in de voormiddag en duurt ongeveer anderhalf uur (idem voor aandachtsonderzoek). Na afloop ontvangt u een uitgebreide verslaggeving met alle testresultaten en observatiegegevens per onderdeel. Dit verslag wordt ook naar de verwijzer gestuurd.

Bij een vraag naar eventuele diagnosestelling werken wij nauw samen met (door u gekozen) kinderneurologen en kinderpsychiaters.