Praktijk de Viersprong

Nancy Druine

  • afgestudeerd als Maatschappelijk assistente aan de Katho hogeschool te Kortrijk
  • Diploma contextuele therapeut
  • Langdurige opleidingen: gezinsbegeleiding, gestaltcoach, relatietherapie bij Jan lens en May Michielsen, angst – en paniekervaringen bij May van Zelst.
  • kortdurende opleidingen: opvoedingsondersteuning, omgaan met hechtingsproblematieken en ontwikkelingsproblemen, agressiehantering, familieopstellingen, afhankelijkheidservaringen en verslaving, Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, creatief agogische vaardigheden, personen met hoogsensitiviteit…
Nancy

Ervaring

Destijds ging ik als maatschappelijk assistente in het justitiehuis van Oudenaarde aan de slag. Echter na het behalen van mijn diploma contextuele therapeut ging ik naast mijn huidige job in de vrouwengevangenis van Brugge, bij de groepspraktijk Psy Thou en later bij Dilopsy aan de slag. In 2013 richtte ik samen met een collega de groepspraktijk De Viersprong op. Ik werk deeltijds binnen de psycho sociale dienst van het Penitentiair Complex Brugge als maatschappelijk assistente met gedetineerde en geïnterneerde vrouwen. Mijn taak bestaat erin om met deze personen pré therapeutisch te werken en samen met hen te kijken hoe zij op een gepaste manier terug in de maatschappij kunnen integreren. Hierdoor ben ik heel vertrouwd met het gerechtsapparaat. Zo kom ik binnen dit werkveld dagelijks in contact met diverse problematieken zoals verslavingsproblematieken, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, gedragsstoornissen, problematieken van seksueel misbruik, partnergeweld…. Daarnaast werk ik deeltijds als zelfstandig contextuele therapeute binnen de groepspraktijk De Viersprong.

waarvoor kan je bij haar terecht?

Ik volg voornamelijk jongeren, volwassenen, koppels en ouderparen op. Ik werk vanuit een contextuele visie. In een contextuele benadering ga ik met de cliënt, het koppel, op zoek naar de resten van betrouwbaarheid, de gepaste zorg en de krachtbronnen die er in de relaties te vinden zijn. Samen kijken we hierbij welke hulpbronnen wij kunnen aanspreken. Vervolgens zetten wij in op de zelfafbakening en zelfvalidatie van de cliënt en op wat nodig is om een vrij, autonoom en verantwoordelijk persoon te worden. Ik werk steeds nauw samen met de collega’s van de praktijk zodat alle noden van de cliënt, het koppel of het ouderpaar aangepakt kunnen worden, alsook met andere betrokkenen rondom de cliënt, het koppel of het ouderpaar, mits toestemming (bv. huisarts, psychiater, neuroloog, CLB, etc.). Binnen de Viersprong bied ik ook supervisie aan voor hulpverleners of therapeuten die met het contextuele denkkader zijn vertrouwd.