Praktijk de Viersprong

Nancy Druine

  • afgestudeerd als Maatschappelijk assistente aan de Katho hogeschool te Kortrijk
  • Diploma contextuele therapeut
  • Langdurige opleidingen: gezinsbegeleiding, gestaltcoach, relatietherapie bij Jan lens en May Michielsen, angst – en paniekervaringen bij May van Zelst.
  • kortdurende opleidingen: opvoedingsondersteuning, omgaan met hechtingsproblematieken en ontwikkelingsproblemen, agressiehantering, familieopstellingen, afhankelijkheidservaringen en verslaving, Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, creatief agogische vaardigheden, personen met hoogsensitiviteit…
Nancy

Ervaring

Destijds ging ik als maatschappelijk assistente in het justitiehuis van Oudenaarde aan de slag. Echter na het behalen van mijn diploma contextuele therapeut ging ik naast mijn huidige job in de vrouwengevangenis van Brugge, bij de groepspraktijk Psy Thou en later bij Dilopsy aan de slag. In 2013 richtte ik samen met een collega de groepspraktijk De Viersprong op. Ik werk deeltijds binnen de psycho sociale dienst van het Penitentiair Complex Brugge als maatschappelijk assistente met gedetineerde en geïnterneerde vrouwen. Mijn taak bestaat erin om met deze personen pré therapeutisch te werken en samen met hen te kijken hoe zij op een gepaste manier terug in de maatschappij kunnen integreren. Hierdoor ben ik heel vertrouwd met het gerechtsapparaat. Zo kom ik binnen dit werkveld dagelijks in contact met diverse problematieken zoals verslavingsproblematieken, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, gedragsstoornissen, problematieken van seksueel misbruik, partnergeweld…. Daarnaast werk ik deeltijds als zelfstandig contextuele therapeute binnen de groepspraktijk De Viersprong.

waarvoor kan je bij haar terecht?

Ik volg voornamelijk jongeren, volwassenen, koppels en ouderparen op. Ik werk vanuit een contextuele visie. In een contextuele benadering ga ik met de cliënt, het koppel, op zoek naar de resten van betrouwbaarheid, de gepaste zorg en de krachtbronnen die er in de relaties te vinden zijn. Samen kijken we hierbij welke hulpbronnen wij kunnen aanspreken. Vervolgens zetten wij in op de zelfafbakening en zelfvalidatie van de cliënt en op wat nodig is om een vrij, autonoom en verantwoordelijk persoon te worden. Ik werk steeds nauw samen met de collega’s van de praktijk zodat alle noden van de cliënt, het koppel of het ouderpaar aangepakt kunnen worden, alsook met andere betrokkenen rondom de cliënt, het koppel of het ouderpaar, mits toestemming (bv. huisarts, psychiater, neuroloog, CLB, etc.). Binnen de Viersprong bied ik ook supervisie aan voor hulpverleners of therapeuten die met het contextuele denkkader zijn vertrouwd.

Hilde Delabie

  • afgestudeerd in het Sociaal Werk en de systeemtherapie
Hilde

Ervaring

Mijn eerste werkervaring was de Bijzondere Jeugdzorg. Vrij snel was ik werkzaam in Kompas, een centrum voor druggebruikers in Kortrijk. Daar ontdekte ik het belang van het werken met de context. Dan besefte ik wat een verslaving met de persoon en zijn omgeving doet. Schuld en oorzaken zoeken lossen niets op. Iedere mens heeft zijn eigen verhaal. Er bestaat niet zoiets als de waarheid. Hoe je de dingen beleeft en hoe je hier mee omgaat is voor ieder mens anders. Dit was de aanleiding voor mijn studies als systeemtherapeut. Daar vond ik mijn grond in het werken met mensen. Dr. Myriam De Ten Hove, Dr. Luc Isebaerdt, de Hr. Louis Cauffmann en de Hr. Dirk Vanmarcke waren hierbij de belangrijkste opleiders. Ik heb het geluk gehad nog workshops te kunnen meemaken met Steve De Shazer en Insoo Kim Berg en heb de contextuele denker Ivan Nagy nog aan het werk gezien. Ondertussen combineer ik reeds meer dan 20 jaar mijn werk als therapeut met mijn job als docent in de Vives Hogeschool, Sociaal Agogisch Werk. Daar geef ik opleiding in systeemdenken en begeleid ik stages in het Welzijnswerk. Op vrijdagnamiddag en –avond kan je me vinden in de Viersprong.

waarvoor kan je bij haar terecht?

Hier werk ik voornamelijk met volwassenen, individueel of als koppel of gezin, zoals de cliënt zelf wenst. Ik verbind mezelf niet onmiddellijk aan een bepaalde problematiek. De mens is namelijk meer dan zijn probleem en eigenlijk gaan we samen op zoek naar een betere manier van omgaan met de werkelijkheid die soms heel zwaar kan zijn. Weet, hoe je ook bij ons terecht komt, we hebben een enorme bewondering en respect voor mensen die deze stap durven te zetten. Dit vraagt veel moed en ook al is het tegen je zin, je bent altijd welkom en iedere afspraak maak jij zelf opnieuw de keuze om te komen. Voor mij is het een eer om met mensen aan de slag te gaan, hun verhaal te mogen aanhoren, te kunnen herkaderen en samen aan de slag te kunnen. Binnen de Viersprong bied ik ook supervisie aan voor hulpverleners. Het kader is het systeemdenken, meer bepaald het contextuele denken en het oplossingsgerichte denken.

Marie Vanackere

  • studeerde in 2017 af als Klinisch Psycholoog aan de Universiteit van Gent
  • Bijscholing is mijn stokpaardje om te blijven groeien als psycholoog. Zo zal ik komende twee jaar een Permanente Vorming Seksuologie volgen.
Marie

Ervaring

Naast het zelfstandige werk bij praktijk De Viersprong, werk ik nog als psychologische begeleider in een Centrum Algemeen Welzijn op het GRP-team (Gezinnen, Relaties en Persoonswelzijn). Verder ben ik ook begeleider (flexjob) in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent.

waarvoor kan je bij haar terecht?

In de praktijk richt ik me op (jong)volwassenen en koppels. Mijn werkwijze is vooral gebaseerd op de cognitief-gedragsgerichte benadering. De klemtoon wordt hierbij gelegd op de (schijnbaar) onveranderbare gedrags- en gedachtenpatronen. Thema’s die ik behandel zijn depressie, burn-out, relatieproblemen, verlies, stress en laagzelfbeeld.